galerniczy


galerniczy
Praca galernicza «praca ciężka, niewdzięczna, zwykle wykonywana w warunkach przymusu»: Wypuszczeni na wolność w rezultacie interwencji duńskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, przez Kopenhagę wrócili do kraju. Do dziś jednak nie otrzymali należności za galerniczą pracę. H. Mąka, Piraci.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • galerniczy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. IIb, {{/stl 8}}{{stl 7}}od rz. galernik w zn. 1.: Przewozić zboże na statku galerniczym. Praca galernicza. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • praca — 1. Człowiek pracy; ludzie pracy, świat pracy «człowiek pracujący zarobkowo; warstwa społeczeństwa utrzymująca się z pracy zarobkowej»: Walka pracobiorców z ubezpieczeniami to nic innego, tylko walka z prawem człowieka pracy do zdrowia i do… …   Słownik frazeologiczny